Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El ple del Consell de Mallorca aprova inicialment els Pressuposts 2023 de la institució

El ple del Consell de Mallorca aprova inicialment els Pressuposts 2023 de la institució

(23/11/2022)

El Consell disposarà de 605,8 milions d’euros per dotar les polítiques de defensa de l’escut social i d’inversió en obra pública sostenible que promouen les xifres de 2023, el major pressupost gestionat mai per la Institució insular. El text inclou un paquet d’esmenes a proposta del grup.

El ple del Consell de Mallorca ha donat llum verda a l’aprovació inicial dels Pressuposts 2023 amb els vots favorables dels consellers i conselleres que fan suport a l’equip de Govern, l’abstenció del grup de Consellers de El Pi, i el vot negatiu de la resta de l’oposició. En el decurs de la sessió del ple també s’han rebutjat les esmenes a la totalitat del Pressupost, presentades pels grups de consellers del PP, C’s, VOX i el conseller no adscrit Pere Soler.

La presidenta Catalina Cladera ha destacat que el de 2023 serà “el quart pressupost de progrés aprovat aquesta legislatura en temps i forma”, que en sumen 8 si tenim en compte els de la passada legislatura”; un fet que constitueix “un patrimoni valuós que ens fa avançar com a societat, tots junts, en els temps complicats que ens toca viure”.

En 2023 el Consell de Mallorca disposarà de 605,8 milions d’euros de pressupost, amb un increment del 16,6% respecte la quantitat inicial de 2022. Aquest increment suposa que per primer cop el Consell de Mallorca superarà els 600 milions d’euros de pressupost inicial, en termes consolidats, a causa de l’increment de la transferència que prové de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el seu torn d’intervenció, el conseller insular d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha afirmat que: “El Consell es fa gran, creix i ho fa per intervenir, per ser important, per ser la solució. Volem ser palanca d’impuls a la nostra societat per promoure el creixement sostenible i no retrocedir ni una passa en el benestar dels seus integrants, a partir de la igualtat d’oportunitats”.  

El Consell preveu una partida global de 17 milions d’euros en 2023 per finançar el paquet de 13 mesures de desplegament de l’escut social a Mallorca, dirigides a famílies, joves, gent gran,  empreses i autònoms, sector cultural. Un altre vector fonamental del pressupost es troba en els prop de 143 milions d’euros que es podran destinar a inversió pública, en obres i projectes d’interès social, que esperonin l’economia, que es nodreix de l’activació de recursos per generar crèdit a partir de fons Next Generation de la Unió Europea, els Fons de l’ITS, les aportacions que podran arribar de l’Estat, i la mateixa incorporació de romanents de tresoreria provinents de la liquidació del pressupost d’enguany.

El conseller Colom ha destacat la validesa de les polítiques que el Consell de Mallorca impulsa amb aquestes xifres  que “representen una gran oportunitat per Mallorca i per la seva ciutadania. Per que són un conjunt molt valuós de recursos i unes pautes d’aplicació dels mateixos que permetran que l’escut social que plantejam sigui realment efectiu com a defensa contra les turbulències econòmiques a les quals ens enfrontam”.

Més del 60% del pressupost es destina a polítiques socials, 346,6 milions d’euros, amb un increment del 14% des del darrer exercici. Dins d’aquesta partida s’inclou l’IMAS, que comptarà amb u pressupost de 274,8 M€, les polítiques en matèria de Joventut, dotades amb 3,2 M€ i les d’Igualtat i Diversitat, també amb una alça del 17%. La transferència en matèria de Cultura s’incrementa en un 4,1%, fins els 27,9 M€ que permetrà fer arribar les subvencions culturals als 6,6 M€, i dotar les aportacions a les Fundacions Teatre Principal, la Mallorca Literària i ACA, i al Museu Marítim.

L’evolució en la despesa en les polítiques en matèria de medi ambient puja en un 11,1% respecte el pressupost de 2022, amb 51,6 M€ de dotació, amb les aportacions al Consorci Serra de Tramuntana, a l’ADT i als Bombers de Mallorca, i les polítiques de protecció del medi ambient que disposaran de 6,6 M€ així com la partida per la gestió dels refugis de la xarxa de Pedra en Sec, que arribaran als 2,3 M€, amb l’increment previst per l’entrada en funcionament del refugi de Galatzó, i el de Raixa ja a meitat de 2023.

En el camp de les polítiques econòmiques és on el pressupost de 2023 fa especial esment, amb un increment del 29,2% i una quantitat global de 163 M€. Una de les parts fonamentals d’aquestes polítiques es troben en la inversió en xarxa viària, per la construcció de noves infraestructures i el manteniment de les existents. Aquesta tasca s’endurà 84,4 milions d’euros, a més dels 16,1 M€ de què disposa el Servei de la Inspecció Técnica de Vehicles, que en 2023 ja preveu l’entrada en funcionament de la nova estació de Calvià. Dins aquest apartat, també destaquen les aportacions de 14 milions d’euros a polítiques turístiques, amb un increment de 2 M€ sobre 2022 per dotar la cobertura de noves places d’inspecció turística.

El vector municipalista del pressupost és present amb una despesa prevista territorialitzada prevista de 63,9 milions d’euros, entre les inversions socials, el PAESC, el Pla d’Inversions d’Interès Municipal,  el Pla de xarxes d’aigua municipals, i el d’Instal·lacions esportives, entre d’altres.

El pressupost de 2023 no preveu recórrer a l’endeutament, que per primer pic en les darreres dues dècades, queda a zero, mentre que en l’apartat de Capítol I de personal es preveu l’augment salarial del 2,5%, i la consolidació dels increments pactats per enguany, al mateix temps que es culmina el procés de regularització de l’interinatge a la institució, amb la convocatòria de 1.309 places de funcionari entre el Consell, l’IMAS i l’ADT.

El conseller d’Hisenda ha assenyalat l’entorn “d’incertesa” que “hem de combatre” amb les mesures que plantegen els Pressuposts 2023. Amb dades de PIB, atur i activitat empresarial a la ma, per Colom “la crisi de la inflació, a Mallorca, s’està controlant de millor manera que a la resta de l’Estat i d’altres països del nostre entorn; la recuperació econòmica a Mallorca és inqüestionable. Som, sense cap mena de dubtes, la locomotora que lidera la tornada als valors pre-pandèmia a tot l’Estat”.

El text del pressupost aprovat en el ple ha incorporat un paquet de 17 esmenes a proposta del grup de consellers i consellers d’El Pi.  L’aprovació inicial dels Pressuposts 2023 del Consell de Mallorca obre ara un període d’exposició pública que culminarà amb la proposta d’aprovació definitiva dels comptes de 2023, en un ple extraordinari que se celebrarà dins la darrera quinzena del pròxim mes de desembre.

 

Podeu consultar la presentació aquí.