Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El president del Consell ha rebut en audiència la plataforma Sense límits no hi ha futur

El president del Consell ha rebut en audiència la plataforma Sense límits no hi ha futur

(14/06/2017)

La consellera de Territori i Infraestructures i la consellera de Medi Ambient han detallat al col·lectiu la tasca que està fent la institució insular en matèria territorial i ambiental

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, juntament amb la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, han rebut aquest dimecres horabaixa en audiència la plataforma Sense límits no hi ha futur. Els representants del Consell han escoltat les preocupacions d'aquest col·lectiu, que pretén cridar l'atenció sobre la pressió urbanística i turística que pateix l'illa. Ensenyat i el seu equip han explicat als representants de les entitats que integren aquesta plataforma les accions que s'estan duent a terme en els diferents departaments del Consell per reduir la pressió sobre el territori i garantir els recursos mediambientals de cara al futur. Entre les actuacions més destacades, Ensenyat, Garrido i Espeja, han detallat les següents:

 

- Elaboració de la primera Llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de les Illes Balears, amb una clara vessant proteccionista del territori.

 

- Revisió del Pla Territorial de Mallorca, en la qual ja s'està treballant.

 

- Pla d'Equipaments Comercials (PECMA), del que se n'ha iniciat la tramitació ambiental. Mentre s'ordena territorialment el sector, i des de febrer de 2016, hi ha una moratòria d'equipaments comercials en vigor, que suspèn les llicències a les grans superfícies.

 

- Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), del que se n'ha iniciat el tràmit ambiental i el mes que ve començarà el pla de participació. Aquest, inclourà la Zonificació del lloguer turístic, que estarà llesta abans de l'estiu de 2018.

 

- Reducció de l'impacte territorial del desdoblament Llucmajor – Campos, que deixa d'afectar 190.000 metres quadrats de territori respecte del projecte presentat l'any 2013 per l'equip de govern de Maria Salom (Partit Popular). Es tracta d'un projecte que inclou totes les al·legacions que varen presentar el GOB i ARCA, llevat la que demanava que no es fes el projecte.

 

- Ronda d'Inca. El Consell proposa fer-la des de la carretera d'Alcúdia fins a la carretera de Selva per minvar l'impacte del projecte inicial, que ha quedat descartat per la institució insular. El nou traçat que es proposa a l'Ajuntament redueix un terç del del PP.

 

- 3a fase de la carretera Llucmajor – S'Estanyol. El Consell treballa en la modificació del projecte per adaptar-lo a les peticions de la Comissió Balear de Medi Ambient, i rebaixar així el seu impacte ambiental.

 

- Disciplina urbanística.

 

  • - El 2016 l'Agència de Defensa del Territori va dur a terme 26 demolicions, que es poden sumar a les 12 que s'han fet durant el primer trimestre de 2017. Aquestes 38 demolicions en total són el doble de les 19 que s'havien executat des de l'inici de l'existència de l'Agència.
  • - 35 ordres de demolició en procés que, o s'estan executant o es troben en fase de tramitació de la llicència municipal.
  • - El 2016 ha estat el primer any que l'ADT ha posat en marxa multes coercitives. N'ha imposades 69 i han sumat una quantitat de 300.497 euros.
  • - S'han iniciat 160 expedients sancionadors o de demolició, una xifra superior a la suma dels expedients iniciats entre 2012 i 2015.
  • - S'han imposat 56 sancions, per un total d'1,7 milions d'euros. La majoria dels 160 procediments iniciats es resoldran enguany; per tant, la previsió és que aquestes quantitats augmentin durant l'exercici 2017.
  • - 66 ordres de paralització immediata d'obres il·legals que s'estaven construint. Un nombre molt superior a les 8 dictades durant el 2014 i 2015.
  • - Augment del personal de l'Agència, de 19 a 27 persones.
  • - Obertura al públic del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori, el que n'accentua la transparència.

 

- Aturada de la importació de residus. La darrera passa ha estat instar al Parlament perquè derogui l’article de la llei que ho permet. Tot això sens cap cost per la ciutadania i, a més, aconseguint baixar per primera vegada de la història, la tarifa de residus (4,5 euros manco)- Creació d’un visor per al Programa de mesures i vigilància ambiental perquè la població conegui de primera mà i en qualsevol moment els paràmetres que es monitoritzen. Major transparència per a la ciutadania, posant al seu abast tota la informació.

 

- Redacció d’un nou Pla Director Sectorial de Residus adaptat a la realitat actual i basat en un procés participatiu amb tots els actors implicats. Un dels punts forts d’aquest Pla serà la implantació de la recollida orgànica a tota l’illa i l’eliminació de les bosses de plàstic.

 

- S’han augmentat les taxes de recollida selectiva gracies a que s’ha potenciat l’autogestió per part dels ajuntament. Això sí en tot moment han contat amb el suport del Departament amb un programa especial que s’ha creat amb aquesta finalitat. D’aquesta manera s’ha aconseguit que els municipis millorin les seves ràtios, com per exemple Valldemossa que estava dels darrers del rànquing i ara supera el 80% en recollida selectiva.

 

- Control de les empreses concessionàries. Es duran a terme dues auditories generals i completes tant a Mac Insular com a Tirme.

 

- Projectes europeus: BlueIslands-Interreg MED. Es duran a terme diferents mostrejos a platges i també a la zona marítima per estudiar l’impacte del turisme en els residus. Amb els resultats d’aquestes estudis es duran a terme campanyes de conscienciació i actuacions que seran molt més adequades a la realitat.

 

- Canvi en la política de visites al Parc Natural de Dragonera. Si abans el que es potenciava era el nombre de visites, ara el que es potencia és la conservació d’aquest paratge. Concretament, enguany s’ha aplicat una reducció del 20% de desembarcaments de “golondrines” de manco de 50 places. També s’ha continuat amb els estudis de la flora i de la fauna. S’ha confirmat que l’illa està lliure de rates, el que ha propiciat que les espècies que hi viuen hagin arribat a uns nivell de població estable. A més, es farà un nou PRUG (Pla Regulador d’Ús i Gestió del Parc) juntament amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern.