Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Els usuaris de residències de l’IMAS podran rebre visites familiars a partir d’aquest dijous

Els usuaris de residències de l’IMAS podran rebre visites familiars a partir d’aquest dijous

(12/05/2020)

Durant aquesta primera fase del desconfinament es podrà rebre una visita d’una durada no superior als 20 minuts.

Els usuaris de les residències públiques de la tercera edat sense cap cas de COVID-19 podran rebre una visita durant la fase 1 del desconfinament, d'una durada màxima de 20 minuts, a partir d’aquest dijous. 

En supòsits excepcionals i relacionats amb l’acompanyament a la fi de la vida, els directors dels centres, prèvia sol·licitud a la autoritat competent, poden autoritzar visites als centres el nombre de vegades que es consideri oportú, malgrat el centre tingui casos positius de COVID-19.

Des del passat 16 de març, hi ha una restricció absoluta de visites a les residències públiques i privades dins de les mesures d'especial protecció d'aquest col·lectiu.

Constatada la reducció de la propagació i contagi de la COVID-19, sobretot en el cas de les residències pròpies de l’IMAS on el 100% de les proves realitzades als cribatges massius han donat negatiu, i iniciada en Balears la fase 1 de desconfinament, s’ha considerat que s'han de flexibilitzar algunes restriccions. 

En aquest sentit, els familiars que vulguin fer visites durant aquesta primera fase de desconfinament hauran de concertar cita prèviament telefonant a cada un dels centres. S’ha establert que totes les visites han de ser supervisades per part de personal de centre i es realitzaran en espais amplis i amb bona ventilació. Només es permetran les visites a les habitacions dels residents en situacions  excepcionals, per problemes de salut o prescripció mèdica. 

Es durà un control estricte de les visites per facilitar i agilitzar el seguiment de contactes en cas de possibles contagis. No es permetrà l’entrada de familiars amb simptomatologia compatible amb COVID-19, es prendrà la temperatura a la persona que vol visitar el centre i en cas que presenti febre tampoc es permetrà l’entrada.

Els centres han d'informar als residents i als familiars de les mesures de
seguretat: distància entre persones de 2 metres, rentat de mans i ús de mascareta. Es proporcionarà a les visites el material de protecció recomanat per la direcció
general de Salut Pública. 

Centres de dia
Els centres de dia romandran tancats durant aquesta primera fase de desconfinament. A fi d’assegurar la continuïtat de l’atenció social tant de gent gran com de persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, els serveis es prestaran preferiblement de manera telemàtica i, en casos d’especial necessitat, presencial al domicili.  

Les intervencions en la modalitat presencial han de respectar les mesures de seguretat i higiene recomanades per la Direcció General de Salut Pública.