Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Igualtat i Participació Ciutadana els dos grans eixos dels pressupostos del 2016 del departament de Participació Ciutadana i Presidència

Igualtat i Participació Ciutadana els dos grans eixos dels pressupostos del 2016 del departament de Participació Ciutadana i Presidència

(24/11/2015)

Avui s'ha presentat el pressupost del departament de Participació Ciutadana i Presidència del 2016 s’incrementa en un 24% fins arribar als 15 milions 345 mil €. El vicepresident segon i conseller, Jesús Jurado ha estat l'encarregat d'explicar el desglossament del pressupost.

PRESSUPOSTS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 2016

Destacar l’assignació que rebran dues àrees noves al departament i cabdals per al Consell de Mallorca (Igualtat i Participació Ciutadana)

-          Igualtat, torna a ser una Direcció Insular, i per primer cop es col·loca a un Departament Transversal com el de Participació Ciutadana i Presidència, s’incrementa en un 27% el seu pressupost fins arribar als 450.901’47 euros.

Entre els projectes que es desenvoluparan hi podem trobar:

-          Pla estratègic 2016-2019.

-          Pla Igualtat pel CIM.

-          Optimització serveis atenció a les dones amb l’Ajuntament de Palma i l’IBD (Institut Balear de la Dona).

-          Col·laboració en el disseny de protocols sobre assetjament sexual i per raó de sexe, violències masclistes, tracta de dones.

-          Extensió pacte ciutadà Mallorca lliure de violències masclistes.

-          Commemoració 8 de març i 25 novembre.

-          Promoció participació dones en tots els àmbits de la societat.

-          Afavorir associacionisme de dones.

-          Implantació quatre centres d’informació i assessorament de dones a la part forana amb ajuntaments i l’IBD.

-          Gestió expedients ajuda art. LO 1/2004.

-          Transferència competències CAIB.

La participació ciutadana serà un eix fonamental d’aquesta legislatura. No es governarà d’esquenes a la ciutadania i per aquest motiu, s’incorporarà la ciutadania amb plans de participació focalitzats en diverses àrees. Pressupost de 340 mil €

Entre els projectes a desenvolupar:

-          La campanya Repensem Mallorca.

-          Redacció Pla Estratègic de Participació Ciutadana del CIM

-          Elaboració marc regulador desenvolupament processos de participació.

-          Elaborar pla de formació en participació per a polítics i tècnics.

-          Suport/assessoria a ajuntaments en processos participatius.

En promoció social i associacionisme s’ha augmentat el pressupost un 12% més per tal de:

-          Mantenir línies de subvencions a la gent gran: activitats, lloguers i manteniment.

-          Nova línea de subvencions: organització d’activitats de promoció sociocultural.

-          Fomentar activitats de promoció sociocultural.

S'integra el Fons de Mallorquí de Solidaritat al departament de Participació Ciutadana i Presidència, ja que fins ara estava a l’IMAS, i s’incrementa en un 8% la despesa en aquesta entitat arribant als 650.000,00 euros. EL FMS és un motiu d’orgull per tota l’illa degut a la seva gran tasca per tal de pal·liar la desigualtat arreu del món.

Tot hi haver doblat els partits polítics amb representació al Consell, s’ha congelat l’assignació als partits polítics.

En matèria de comunicació, s’incrementa el pressupost en un 23% per dos motius fonamentals:

-          La modernització del departament per una millor eficiència i per arribar amb força als canals de comunicació de nova creació com les xarxes socials i actualitzar les planes web dependents del Consell. I també per que volem potenciar el coneixement de la institució per part de la ciutadania.

En aquest sentit i relacionat amb la direcció insular de Presidència i Relacions Institucionals, s’automatitzarà la publicació de dades de transparència en un nou portal que en aquest moments s’està ideant i desenvolupant.

A Raixa, s’ha incrementat el pressupost un 43% per tot un seguit d’actuacions que s’han de dur a terme per a que Raixa sigui el lloc emblemàtic que ha de ser.

- Actualitzar l’ordenança i llicència d’activitats.

- Obres d’inversió i manteniment com el camí d’entrada, l’arranjament del clavegueram, el sostre de la tafona.

Jesús Jurado, conseller de Participació Ciutadana i Presidència, ha declarat "Aquests pressuposts han de ser una primera passa en la bona direcció, per a superar una etapa fosca, de mala gestió, poca feina i nul·la visibilitat del Consell de Mallorca. Aspirem a més, i treballarem perquè aquesta legislatura es desenvolupi un ventall de polítiques útils i profitoses per a la ciutadania".