Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS posa en marxa un registre per al reconeixement dels cans d'assistència

L'IMAS posa en marxa un registre per al reconeixement dels cans d'assistència

(27/10/2017)

La nova normativa no només s'aplica als cans guia, sinó també a tots els que han estat ensinistrats per tal de servir d'ajuda a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha posat en marxa un nou registre per tal de reconèixer la condició dels cans d'assistència, els quals amb la nova llei no es limita just als cans guia, exclusius de les persones amb disfunció visual, sinó també a tots aquells emprats com a suport per les persones que pateixen algun altre tipus de discapacitat.

 

Concretament, el nou registre impulsat pel Consell de Mallorca determina tres tipus de cans d'assistència, els quals són els següents:

 

- Ca guia: educat i ensinistrat per dirigir una persona amb discapacitat visual o una persona amb discapacitat visual i auditiva.

- Ca de senyalització de sons: educat i ensinistrat per aviar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-los l'origen.

- Ca de servei: educat i ensinistrat per ajudar a les persones amb discapacitat física que no poden valer-se per elles mateixes en les activitats de la vida diària, tant en l'entorn privat com en l'extern.

 

En aquest sentit i d'acord amb la nova normativa, l'IMAS és la institució competent a l'hora d'emetre una identificació específica per a què totes les persones usuàries amb un ca d'assistència tenguin reconeguda aquesta condició i poder accedir així lliurament amb el seu ca a tots els locals, establiments, allotjaments, transports, espais privats d'ús col·lectiu o espais públics o d'ús públic que regula la normativa.

 

Igualment i com a persona amb dret a accedir al món laboral, la persona usuària amb discapacitat que tingui reconeguda aquesta condició de ca d'assistència, mitjançant aquest procediment ordinari, ha de poder accedir amb el seu ca a tots els espais de l'empresa, organització o administració en què dugui a terme la seva tasca amb les mateixes condicions que la resta de professionals i només amb les restriccions de la normativa vigent. En tots els casos, el ca d'assistència ha de dur sempre el distintiu oficial –carnet d’identificació- en un lloc visible.