Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme s'ha constituït

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme s'ha constituït

(25/09/2015)

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, serà la presidenta de l’ens. També s’ha elegit vicepresidenta la consellera Maria Francesca Servera. Entre els temes que s’hi han tractat, hi ha la suspensió de les Normes Subsidiàries d’Andratx.

Avui dematí, ha quedat constituïda la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme d’aquesta legislatura. D’acord amb el Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, la presidenta de la comissió és la consellera executiva de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido. A més, la consellera Maria Francesca Servera ha estat designada vicepresidenta.

 

Un dels temes que ha marcat la trobada ha estat la suspensió de les Normes Subsidiàries d’Andratx. La Comissió ha decidit suspendre l’aprovació definitiva de les normes perquè es puguin esmenar algunes deficiències, sobretot en règims de sòl rústic i urbanitzable. A partir d’aquí s’ha afegit una esmena que permet a l’Ajuntament aportar altres dades o justificacions que puguin alterar el sentit d’aquestes deficiències.

 

El document aprovat observa tres deficiències importants a la proposta de classificació com a sòl urbà de tres àmbits considerats de sòl rústic d’àrea natural d’especial interès (ANEI). Aquests tres àmbits són: l’antic pla parcial de Biniorella, el pla parcial de Montport fase 3 i l’antic pla parcial de la costa d’Andratx. Les normes subsidiàries proposen la classificació de sòl urbà d’aquests tres àmbits. No obstant això, hi ha un informe jurídic de l’Ajuntament d’Andratx que, després d’analitzar els requisits que exigeix la legislació, conclou que no es donen alguns d’aquests requisits, informa desfavorablement el canvi de classificació i, per tant, els proposa la classificació d’aquests àmbits com a sòl rústic.

 

Finalment, la Comissió suspèn la tramitació de les normes per tal que l’Ajuntament d’Andratx esmeni les deficiències detectades pels informes tècnics i jurídics del Consell. Serà necessari un nou tràmit d’exposició pública una vegada esmentades les deficiències ja que suposen una modificació substancial del document. A més a més, es remarca que s’haurien de classificar com a sòl rústic protegit els tres àmbits considerats ANEI que el consistori pretén declarar sòl urbà (Biniorella, Montport i costa d’Andratx). Aquests espais varen ser protegits per la Llei 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible, que modificava la Llei d’espais naturals.

 

Tots els acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme es publicaran al BOIB en les properes setmanes.