Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Comissió Tècnica Interinsular aprova la proposta de delegació de competències del Museu de Mallorca al Consell

La Comissió Tècnica Interinsular aprova la proposta de delegació de competències del Museu de Mallorca al Consell

(27/09/2018)

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, ha defensat aquest dimecres en el Parlament de les Illes Balears l’interès del Consell de Mallorca per aquesta infraestructura cultural de referència. Miralles creu que gestionar directament el Museu de Mallorca permetrà al Consell vertebrar una política museística en l’àmbit illenc i també completar la gestió del patrimoni arqueològic, més enllà de l’autorització de campanyes d’excavació, sinó també amb el dipòsit, estudi i divulgació de les restes localitzades en aquests jaciments.

La Comissió Tècnica Interinsular, reunida aquest dimecres al Parlament, ha aprovat la proposta per fer efectiva la delegació de competències de gestió del Museu de Mallorca al Consell de Mallorca. Aquesta iniciativa es tramitarà per via parlamentària com a proposició de llei i es preveu que pugui ser efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.

 

Amb aquest procediment, el Govern delega les facultats d’execució que, com a administració gestora —ja que el Museu de Mallorca és titularitat de l’Estat espanyol—, fins ara du a terme la Comunitat Autònoma en relació amb aquest museu i les seves seccions: la Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic de Pollentia i els magatzems de Son Tous, on s’ubica el dipòsit del Museu de Mallorca.

 

El cost efectiu net de la delegació és de 445.133 euros anuals, una xifra que no inclou els costos directes de personal, ja que aquest continuarà sent responsabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta de devuit treballadors, dels quals desset són del Museu de Mallorca i un de la Secció Etnològica de Muro, que continuaran depenent orgànicament del Govern, però que funcionalment dependran de la institució insular, la qual exercirà les facultats de direcció, impuls, control i inspecció ordinària.

 

El Museu de Mallorca, peça clau de la política de museus a l’illa

 

Durant la Comissió, el vicepresident primer, Francesc Miralles, ha explicat que el Consell de Mallorca aspira a gestionar el Museu de Mallorca perquè «entenem que completarà la responsabilitat que tenim sobre la gestió del patrimoni arqueològic de la nostra illa: a més d’autoritzar campanyes de recerca també podrem desenvolupar una tasca entorn al dipòsit, l’estudi i la divulgació d’aquestes restes. I també perquè obligarà el Consell de Mallorca a dissenyar una política museística per vertebrar un sistema insular de museus a la nostra illa». Miralles ha demanat que, amb aquesta delegació de competències, «no volem que el Govern de les Illes Balears es desentengui d’aquesta infraestructura cultural. Entenem que hi ha reptes per endavant que són compartits com és reclamar al govern de l’Estat la inversió necessària tant per al Museu de Mallorca com per a la Secció Etnològica del Museu de Muro». I ha afegit que la delegació de competències «és una bona notícia perquè significa que avançam en la descentralització dels espais de gestió cultural de la nostra comunitat autònoma, desenvolupant l’Estatut d’autonomia».

 

En virtut d’aquesta delegació, el Consell de Mallorca passarà a exercir totes les potestats implícites de gestió de la institució cultural, llevat de les expressament atribuïdes a l’Administració de l’Estat. Pel que fa a la Comunitat Autònoma, es reserva algunes potestats com les autoritzacions sobre la sortida o el moviment de fons museístics o sobre les intervencions de conservació i restauració dels fons que siguin titularitat seva, entre d’altres.

Pel que fa als edificis titularitat de l’Estat, el Consell Insular s’encarregarà de les despeses de manteniment i conservació, mentre que les inversions que suposin una intervenció més enllà de la conservació i el manteniment les haurà de programar l’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma, sempre amb la consulta prèvia a la institució insular i amb la participació d’aquesta.

 

En la Comissió Tècnica Interinsular hi ha participat la consellera de Presidència, Pilar Costa; la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur; el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, i representants dels consells insulars d’Eivissa, Menorca i Formentera.