Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Mobilitat i Infraestructures treu a licitació les obres de millora i execució d’un nou carril bici de 4,5 km a la carretera Ses Salines - Colònia de Sant Jordi

Mobilitat i Infraestructures treu a licitació les obres de millora i execució d’un nou carril bici de 4,5 km a la carretera Ses Salines - Colònia de Sant Jordi

(29/09/2022)

La millora de la carretera, tan reclamada pels veïns i veïnes del municipi durant anys, no només consistirà en la renovació de tot el ferm, sinó també en la inclusió d'un ambiciós carril bici que unirà tots dos nuclis

La presidenta del Consell, Catalina Cladera i el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, han visitat Ses Salines per presentar al batle Juan Rodríguez i els regidors municipals la versió definitiva del projecte.

​​​​​​​Mobilitat i Infraestructures treu a licitació les obres de millora i execució d’un nou carril bici de 4,5 km a la carretera Ses Salines - Colònia de Sant Jordi. Iván Sevillano, conseller de Mobilitat i Infraestructures, ha explicat que "aquest projecte, que es demanava des de fa més de quinze anys, era primordial perquè es tracta d'una infraestructura que s'ha quedat obsoleta des del punt de vista de la seguretat viària. En els darrers  anys hi ha hagut molts d’accidents i ara, amb aquesta actuació, el que volem fer és resoldre tots els problemes d’accidentalitat. Però no només farem això, sinó que aprofitaren per impulsar la mobilitat sostenible executant un nou carril bici de més 4,5 km, que es convertirà en un dels més llargs de tota l’illa”.

Per la seva banda, la presidenta Catalina Cladera ha afirmat que “és un projecte molt esperat, molt reivindicat i molt necessari i per això celebran que avui ja podem donar la notícia que la millora de la carretera serà aviat una realitat”. “Invertirem quasi sis milions d’euros a un projecte integral, que millorarà tota la via, que serà més segura per a tothom, conductors, ciclistes i vianants”.

En aquesta carretera, que s’utilitza per als trajectes d’accés a la població de Colònia de Sant Jordi i Ses Salines, s'ha apreciat un considerable augment del trànsit en els darrers anys. A més, el també augment progressiu de la demanda ciclista en la zona, fa d’aquest tram un lloc perillós al combinar gran nombre de bicicletes amb una configuració de plataforma viària sense vorals.

Per aquest motiu, es fa necessària una actuació per aconseguir restablir les condicions de seguretat viària i comoditat dels usuaris de la carretera, mitjançant la modificació del traçat en dues corbes i perfil longitudinal en dos trams. També està prevista una petita ampliació per la part dreta sentit Colònia de Sant Jordi, per dotar d’un carril bici i per a vianants, separat de la calçada amb una barrera de seguretat de fusta. Es farà pel costat dret per tal de minimitzar les afectacions a les finques i accessos.

Les intervencions d'adequació de la carretera Ma-6100 contemplen:

• Un reforç de ferm complet de 4,9km, al llarg de tota la via, des del pk 8+300 al pk 13+200. Des del carrer Marina Gran fins al carrer Na Mercadal.
• La dotació d’un carril bici de més de 4,5km. de longitud i 3m. d'amplada, pel trànsit de bicicletes i vianants, separats de la carretera per una barrera mixta de fusta, aconseguint així una completa seguretat per als usuaris.
• La millora puntual de dues corbes per tal de dotar-les de més seguretat.
• La millora de rasant a altres dos indrets per afavorir la visibilitat.
• Al Pk 8+560 es construirà una illeta central, per tal de reduir la velocitat.
• Adequació de vorals i cunetes, i condicionament de la xarxa de drenatge en ambdós costats de la plataforma, sempre que ho requereixi, amb tub perforat i recobert amb tela geotèxtil per tal de garantir una correcta evacuació de l’aigua d’escorrentia, millorant el nivell de seguretat general i també en el cas de sortides de la calçada.

• A la rotonda ubicada a la intersecció de la Ma-6100 i la Ma-6040 es disposa d’enllumenat amb fanals de 12 m, que es restituiran per canviar les actuals de vapor de sodi, per unes de llum LED de baix consum. Tot seguint la política del Departament per ser cada vegada més sostenible.

• El projecte contempla tant els serveis afectats com les entrades i camins d’accés a propietats de veïnes.

• Finalment, i com un dels aspectes principals del projecte, es comptarà amb la construcció de parets de pedra com a tancament de les finques confrontades.

El conseller Sevillano ha explicat que "ja els hem fet altres vegades des de tasques de manteniment, però com a aspecte pioner en un projecte de carreteres a tota la història del Consell, es portaran a terme fent servir la tècnica tradicional de la pedra en sec. Per aquesta tasca, hem inclòs en els plecs tècnics l’obligatorietat de què el contractista que executi l’obra, haurà de comptar per a la disposició dels murs de pedra en sec amb un marger degudament acreditat en el coneixement i ús de la tècnica".

Sevillano ha afegit que "d'aquesta manera, volem assegurar el reconeixement de l'ofici, i el foment i l'ús de la Tècnica Tradicional de la Pedra en Sec. No tan sols des del punt de vista del respecte i valor patrimonial, sinó des del convenciment d'una millorada integració paisatgística de la carretera al paisatge i l'entorn. Creiem que actuacions com aquestes poden, i s'han de fer, també des del Departament, que històricament ja havia fet actuacions de restitució de murs de pedra en sec, però mai no n’havia construït de nous com farem ara amb aquest projecte. De fet, destinarem prop d’1 milió d’euros només per aquesta partida.”

El Departament de Mobilitat i Infraestructures ha estat en els darrers mesos modificant el projecte per actualitzar els preus del mateix a causa de l'augment del cost dels materials sofert en l'últim any, als efectes que no quedi desert durant la licitació. A causa d'això, el pressupost total ha ascendit notablement fins a assolir els 5.845.672,33€. El termini de presentació d'ofertes acaba a finals del mes que ve i a partir d’aquest moment es començarà amb el procés d’adjudicació. Si tot va amb normalitat, s’estaria en disposició de començar les obres a principis de l’any 2023. La duraciò estimada de les obres és de 9 meses.