Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Neix el Consell de Persones Majors que facilitarà que la Gent Gran tengui un paper actiu a les polítiques públiques del Consell de Mallorca

Neix el Consell de Persones Majors que facilitarà que la Gent Gran tengui un paper actiu a les polítiques públiques del Consell de Mallorca

(30/11/2022)

Una trentena de persones han assistit a la constitució d'aquest òrgan de participació, consulta i informació que estarà presidit per Malena Campos

El Consell de Persones Majors, un òrgan de participació, consulta i informació que facilitarà que la Gent Gran tengui un paper actiu en les polítiques públiques del Consell de Mallorca s'ha constituït aquest dimarts horabaixa. A la constitució han assistit una trentena de persones i ha estat triada la presidenta d'aquest nou ens, Malena Campos, així com a la resta de representants. La presidenta del Consell, Catalina Cladera ha mostrat la seva satisfacció per la creació d'aquest un nou espai per fer-se escoltar i interactuar amb la institució insular, la qual s'enriquirà de les propostes d'aquest nou òrgan, el que significarà un benefici per a tota la societat. "Ampliam els espais de participació i de relació amb el Consell de Mallorca", ha destacat Cladera qui ha remarcat que el Consell de Persones Majors de Mallorca és "una nova i reclamada eina de representació oberta i plural, des d'on la gent major contribuirà en les polítiques que els afecten". En aquest mateix sentit també s'ha pronunciat el conseller de Presidència, Javier de Juan qui ha destacat el fet de "poder articular polítiques públiques amb i per a les persones majors", a través d'aquest nou òrgan.

Al Consell de Persones Majors s'abordaran les qüestions referents a la gent gran, sobretot les que comportin la millora del benestar i la qualitat de vida d'aquest sector de la població. Està format per membres representants de les federacions, de les associacions de persones majors i entitats vinculades als serveis socials, representants dels grups polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca, persones majors que han destacat per la seva trajectòria personal o professional i una dona major de 60 anys provinent de l'àmbit feminista i coneixedora de les característiques i problemàtiques concretes de les dones majors.

A més de les funcions de consulta, d'assessorament i d'informació sobre els aspectes que incideixen en el col·lectiu de les persones majors és també un òrgan de coneixement. Una de les principals tasques que assumirà serà l'elaboració d'informes i d'estudis. El resultat dels quals permetrà al Consell tenir informació concreta i d'interès per dissenyar determinants programes, actuacions o propostes. Es poden crear les comissions d'estudi i les ponències de treball, de caràcter temporal, que consideren oportunes per preparar estudis o informes, dels quals s'ha d'informar el Ple del Consell.

Hi haurà dues sessions ordinàries a l'any: la primera, dins el primer semestre, que tindrà lloc a Palma. L'altra, en el segon semestre, que tindrà lloc en un municipi de la Part Forana, i totes les extraordinàries que consideren aquest òrgan.

Entre les tasques del Consell de Persones Majors hi ha la promoció de les relacions intergeneracionals i l'associacionisme, la creació de debat i la difusió de bones pràctiques en matèria de polítiques de gent gran. També haurà de conèixer, valorar, informar dels plans, els programes, les línies d'actuació generals i prioritàries i els pressupostos corresponents a l'àmbit d'actuació de les persones majors, abans que el Consell de Mallorca els aprovi. Així com incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal, fomentant la igualtat d'oportunitats entre dones i homes majors, impulsant l'empoderament de les dones majors i fomentar la sororitat entre d'elles. També preveu accions encaminades a la diagnosi i intervenció de les situacions de violència de dones majors, sovint invisibilitzades.