Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Política Lingüística convoca ajuts per a la celebració dels 500 anys de les Germanies

Política Lingüística convoca ajuts per a la celebració dels 500 anys de les Germanies

(27/04/2021)

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, per mitjà de la Direcció Insular de Política Lingüística, té en marxa una línia de subvencions que posa 40.000 euros a disposició d’empreses per a l’organització d’activitats per a commemorar els 500 anys de les Germanies.

Poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades al territori de Mallorca i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats fetes des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, referides a la commemoració dels 500 anys de Germanies a Mallorca, per organitzar conferències, jornades i seminaris; visites guiades i altres activitats vinculades al món educatiu com ara tallers per a infants i joves; trobades, sessions formatives presencials o en línia, material didàctic creat ad hoc. A més, també poden optar a les subvencions produccions audiovisuals (programes de ràdio i televisió, documentals, sèries, podcasts, etc.) i les publicacions directament relacionades amb les Germanies.

En virtut de la convocatòria, els beneficiaris han de vetlar pel rigor històric de totes aquelles activitats objecte de subvenció i l’idioma en què es faci l’activitat ha de ser majoritàriament el català. Les activitats s’han d’oferir en llengua catalana i també s’hi han d’anunciar i difondre, tant per xarxes socials com en el material físic de difusió (pòsters, cartells, rollers, etc.). 

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar fins al 13 de maig de 2021 inclòs i les empreses estan obligades a fer-ho telemàticament.

La determinació de l’import de l’ajuda es fixarà en virtut de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris d’avaluació de la convocatòria com ara l’interès i qualitat de l’activitat, l’abast del públic destinatari, el pla de difusió de la promoció (xarxes socials, premsa, mitjans audiovisuals i comunicacions específiques al públic destinatari).

La subvenció concedida per a activitats ja realitzades a la data de la sol·licitud s’abonarà una vegada s’hagi justificat. Si el beneficiari ha demanat un pagament anticipat del 100 % i compleix els requisits per accedir a la bestreta, s’abonarà anticipadament el 100 % de l’ajuda