Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell Inicia les obres de reforma i renovació dels túnels de Peguera

El Consell Inicia les obres de reforma i renovació dels túnels de Peguera

(07/03/2022)

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, i el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, visiten la zona i detalls de les actuacions, imprescindibles per motius de seguretat, que consistiran en la consolidació dels elements estructurals de sosteniment dels túnels i en la seva modernització i renovació tecnològica.

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha iniciat avui les obres de millora dels Túnels de Peguera amb el tancament del túnel de son Vic, a la via Ma-1, en els dos sentits de la marxa durant un període inicial d’un mes, tot i que les obres es desenvoluparan fins a final d’any, amb una aturada durant els tres mesos centrals de l’estiu. En aquest període, es procedirà a l'enderrocament i sanejament de les zones inestables, la substitució de les xapes metàl·liques ancorades sobre la volta i a l'estabilització la zona per a evitar despreniments en el futur.

El termini d'execució de les obres és de 12 mesos, i el pressupost total arriba als 6.123.853,58 euros dels quals, el 60% correspon al cost de l'obra civil de renovació i millora del sosteniment estructural dels túnels i el 40% al cost de les noves instal·lacions per a la modernització i la renovació tecnològica.

Després de 30 anys de vida dels túnels, i a causa del CO₂ dels vehicles, l'ambient marí i les filtracions d'aigua de la muntanya, han aparegut fissures, eflorescències i presència d'elements del recobriment de formigó a pressió alterats i inestables que s’han d’eliminar i sanejar, de manera prèvia a la seva posterior restitució. El formigó projectat a alta pressió sobre la volta de gruix variable entre 5 i 15 centímetres, es troba inestable amb perill de caiguda sobre els vehicles en alguns trams. És per això que es fa imprescindible aquesta actuació integral per criteris de seguretat.

Catalina Cladera ha afirmat que «avui iniciam una obra molt important de més de 6 milions d'euros als túnels de Peguera, perquè després de 30 anys era necessari dur-hi a terme una reforma integral per fer-los més segurs i més moderns».

«Som conscients que les obres sempre provoquen molèsties, però són necessàries. Quan acabem la intervenció hi guanyarem tots en seguretat. Hem fet un gran esforç per escurçar els terminis de les intervencions i causar les menors molèsties a veïnats i conductors, i ho hem fet d'acord amb els ajuntaments implicats, comerciants, transportistes, empresaris i veïnats».

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, ha comentat que «actuem per primera vegada en més de tres dècades sobre uns túnels que en els últims anys venien demostrant que començaven a estar al final de la seva vida útil. Per tant, actuem sota els més estrictes criteris de prevenció i seguretat». Sevillano ha afegit que «fins i tot aprofitem la inversió per a anar més enllà, ja que hem incorporat al projecte altres elements per a la renovació total dels túnels, modernitzant-los i renovant-los tecnològicament, mitjançant la col·locació de noves instal·lacions i equips de seguretat; entre altres dispositius de seguiment, vigilància i teledetecció a distància».

«D'igual manera, se substituirà tant l'obsolet sistema de ventilació com tota la il·luminació dels túnels per a disposar de noves instal·lacions LED de baix consum; en una clara aposta per la sostenibilitat energètica i els nous temps. Amb aquesta obra, dotarem per tant a les nostres carreteres d'uns túnels moderns, completament nous, còmodes i segurs», ha indicat el conseller.

Els recorreguts alternatius durant el primer mes de l’execució de les obres

 • Treballs tant en horari diürn com nocturn sempre que sigui possible segons les actuacions d'obra.
 • Els vehicles en direcció a Andratx hauran de desviar-se per la sortida 23 de la Ma-1 per a seguir pel carrers Toni Munar Cerdà i Talaia fins a la rotonda de Cala Fornells i finalment agafar l'antiga carretera Ma-1A en direcció Camp de Mar i Andratx.
 • Els vehicles en direcció a Palma hauran de desviar-se pels carrers Noguer, Mimosa, Eucaliptus, Llum i finalment carrer Toni Munar Cerdà fins a la rotonda de la ronda de circumval·lació on es tindrà la possibilitat d'accedir a la Ma-1 per la sortida 23 o la sortida 22, en direcció Palma.

Detall de les actuacions

El sistema constructiu previst per al tram en mina del túnel de sa Coma és el sosteniment-revestiment tipus Bernold, amb secció prevista de formigó de 30cm+10 de sobre excavació, formigó H200 i xapa de 2mm de gruix, protegida per una capa de formigó a pressió de 5cm. També està prevista la impermeabilització dels trams en els quals apareguin filtracions durant l'excavació, mitjançant làmina bicapa que recondueixi l'aigua al sistema de drenatge de la calçada.

Per part seva, el sistema constructiu previst per al tram en mina del túnel de son Vic consistirà en un sosteniment previ de l'excavació mitjançant diferents tipologies, depenent de la qualitat del terreny, entre formigó projectat amb grapes metàl·liques, formigó projectat amb grapes metàl·liques amb bulons i cintres tipus TH21 o HEB160/1-1,5m amb formigó projectat amb grapes metàl·liques, amb un successiu revestiment de formigó en massa encofrat de 30cm+10, de sobre excavació de formigó H200.

En el tram de túnel construït amb la presència de xapes Bernold, es preveu una demolició i sanejat de l'intradós de la volta mitjançant aigua a alta pressió fins a desprendre tota la cobertura de formigó i lletada de morter actualment inestables deixant la xapa a la vista i lliure de pellofa de laminació i sense afectar els elements sans i estables. A més, s'efectuarà un reforç estructural de l'intradós de la secció completa del revestiment  existent, per a garantir la preservació i millorar els nivells de seguretat de l'estructura. 

En el tram de túnel construït amb anell complet de formigó, es preveu un sanejament i demolició de l'intradós dels aiguavessos de la volta mitjançant aigua a alta pressió fins a desprendre tota la lletada de morter de revestiment, deixant la superfície de formigó neta de brutícia i eflorescències. També es realitzarà un segellament de les fissures de retracció. Es tractaran mitjançant trepant i col·locació d'injectors cada 20-30cm a baixa pressió amb resina epoxídica bicomponent, superfluïda i de baixa viscositat per a injecció en fissures de formigó. Finalment es durà a terme la impermeabilització de trams de volta on hi hagi filtracions significatives.

Finalment, és important destacar que segons normativa, en els túnels de longitud compresa entre 500 i 1.000 metres i amb una Intensitat Mitjana Diària per carril superior a 2.000 vehicles, com és el cas, són necessaris una sèrie d'equips i instal·lacions segons sobre requisits mínims de seguretat. Aquests elements en els túnels de Peguera, seran àmpliament millorats; s'enumeren a continuació els més rellevants:

 • Drenatge de líquids tòxics.
 • Centre de control.
 • Circuit tancat de TV.
 • Sistema informàtic d'extracció de fums, automàtic i manual.
 • Il·luminació LED sota consum normal.
 • Il·luminació LED sota consum de seguretat.
 • Il·luminació ELS baix consum d'emergència.
 • Sistema de Ventilació.
 • Generadors d'emergència.
 • Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI).
 • Detectors de CO.
 • Opacímetres.
 • Cable per a detecció d'incendis.
 • Detecció automàtica d'incidents.
 • Llocs d'emergència.
 • Senyalització de sortides i equipaments d'emergència.
 • Senyalització segons Norma 8.1 i 8.2 IC.
 • Panells de senyalització variable.
 • Barreres exteriors.
 • Semàfors exteriors.
 • Megafonia.
 • Xarxa d'hidrants.
 • Aforadors.
 • Missatgeria d'emergència per canals de ràdio per a usuaris.

Vídeos

visita tunel son vic