Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El projecte TRIMED, la cultura del pa, l'oli i el vi s'emmarca dins el programa CULTURA 2000 de la Unió Europea i va tenir una durada de 3 anys (2005-2007). És un projecte de cooperació entre 6 illes de la Mediterrània: Mallorca, Còrsega, Sicília, Naxos, Xipre i Malta, i que va néixer amb la intenció de posar en comú coneixements i experiències entorn de la cultura de la trilogia mediterrània com a eina de revaloració.
La dieta mediterrània s'ha basat, tradicionalment, en els productes de la trilogia mediterrània que són: el blat, l'oliva i el raïm. Els sistemes de cultiu i de producció tradicional d'aquests aliments han possibilitat la configuració d'uns paisatges culturals amb un destacat llegat natural, material i immaterial. 
Respecte al patrimoni natural, la transformació de la natura com a conseqüència de l'acció humana ha provocat la formació d'un paisatge agrari que posseeix un innegable valor natural, però també cultural i etnològic. Així mateix, l'elaboració del pa, de l'oli i del vi en l'època preindustrial s’ha duit a terme utilitzant unes tècniques i uns instruments que han provocat la configuració progressiva d'un patrimoni material —moble i immoble— que caracteritza bona part de les zones rurals dels països mediterranis, i ha contribuït alhora a la creació d'un gran bagatge cultural, popular i tradicional de caràcter immaterial.
El projecte TRIMED té per finalitat la salvaguarda, la interpretació i la promoció del patrimoni cultural comú derivat del cultiu, l'elaboració i el consum dels productes.

  • Recuperar la memòria col·lectiva del patrimoni immaterial lligat a les activitats de la producció del blat, l'oliva i el raïm, i a la fabricació tradicional del pa, l'oli i el vi en el període preindustrial.
  • Recopilar i estudiar les tècniques i els utensilis utilitzats en el cultiu i la fabricació tradicional d'aquests productes des dels seus orígens històrics.
  • Fomentar el coneixement, la conservació i la protecció del patrimoni natural, arquitectònic i moble sorgit a partir de la producció i l'elaboració d'aquests productes bàsics de la dieta mediterrània.
  • Estudiar i difondre les tècniques de restauració d'aquests béns patrimonials basades en la utilització de procediments i materials tradicionals.
  • Divulgar el patrimoni material i immaterial entorn a la trilogia mediterrània.
     

Membres