Fitxa 7: Què diu la Sibil·la?

Àrees de coneixement:

 • Llengua catalana i literatura
  • Comprensió i valoració dels diferents textos orals.
  • Escolta i reproducció de textos i jocs lingüístics o de tradició oral de la literatura de les Illes Balears.
  • Dramatització de textos senzills (narratius) potenciant l’interès de l’alumne per participar en les dinàmiques de grup.
  • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per millorar la comunicació oral i accedir a informacions diverses.
  • Utilització d’estratègies senzilles per analitzar el contingut del text.
  • Comprensió d’informació bàsica en diferents tipus de text.

Informació relacionada