Projecte S'Hortet V

El projecte SOIB 30 Formació i Ocupació «S'Hortet V» és un programa mixt de formació i d'ocupació gestionat pel Departament Medi Ambient, Medi Rural i Esports i finançat pel SOIB amb fonsde la Conferència Sectorial.

La subvenció del SOIB per dur a terme el projecte és de 211.500,00 €.

El projecte està emmarcat dins la línia 2 de la subvenció i s'adreça a deu persones desocupades de trenta anys o més i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca pública de Son Amer. Actualment participen en el projecte tres dones i set homes.

El projecte «S'Hortet V» té una durada d'onze mesos. Començà el 6 de març de 2024 i acaba el 5 de febrer de 2025.

La formació que s’imparteix al llarg del projecte condueix als certificat de professionalitat complets AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts (nivell 1)  i AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura (nivell 1), a més de formació complementària en alfabetització informàtica, sensibilització en igualtat d'oportunitats, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, i foment i promoció del treballl autònom. El nombre total d’hores de formació és de 650 hores.

Amb aquesta formació i la pràctica professional a través del treball efectiu, l’alumnat assolirà les competències necessàries per desenvolupar l’ocupació agroforestal amb una experiència laboral real. Estarà capacitat per dur a terme tasques  com el  maneig de la desbrossadora i el motocultor, el muntatge de sistemes de reg, el maneig de productes fitosanitaris i adobs, la plantació, la sembra i el cultiu de plantes,  etc.

Al llarg de l’execució del projecte, les persones que hi participen duen a terme una obra d’interès general i social i contribueixen en el manteniment i a la conservació dels espais forestals i agrícoles de diferents zones de la finca pública de Son Amer.


Informació relacionada