Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El Departament de Benestar Social s’encarrega d’aplicar polítiques socials que garanteixen els drets de la ciutadania i contribueixen a millorar les condicions de vida de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables: les persones amb discapacitat, la gent gran i dependent, les persones en situació o risc d’exclusió social i els infants desprotegits.

Gestiona residències i centres de dia de gent gran i de persones amb discapacitat, centres de menors i centres per a persones en situació d’exclusió social. Tramita recursos i prestacions econòmiques adreçades a ajudar les persones, les famílies i els col·lectius amb necessitats. Atorga els títols de família nombrosa i mononparental.

Col·labora i dona suport a les entitats locals de Mallorca en el desenvolupament i en l’aplicació de les polítiques socials d’àmbit municipal.

Composició

Conseller

  Guillermo Sánchez Cifre

Direcció Insular de Serveis Socials, Infància i Família

  Apol·lònia Isabel Socias Socias

Direcció Insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i Adolescència

  Magdalena Ramis Perelló

Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària

  Rosa Llobera Gili

Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal

  Catalina Maria Mascaró Bestard

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

  Maria Francesca Rigo Amengual

Direcció insular d’Inclusió Social

  Andreu Jaume Castañer

Temes relacionats