Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El Departament de Presidència exerceix les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del Consell.

Organitza activitats didàctiques per donar a conèixer la institució com a govern de l’illa, coordina les relacions amb la resta d’institucions públiques balears, espanyoles i europees, i s’encarrega de la comunicació institucional i les relacions amb els mitjans de comunicació.

Gestiona les plataformes tecnològiques de la institució, l’objectiu de les quals és proporcionar serveis eficients, àgils i, en un futur, completament digitals: la seu electrònica que permet fer gestions administratives còmodament, el web corporatiu amb continguts informatius i divulgatius, i les xarxes socials que permeten interactuar amb la ciutadania en temps real.

Coordina les polítiques smart del Consell de Mallorca i lidera el projecte «SMART ISLAND MALLORCA», que té per objectiu impulsar estratègies d’illa intel·ligent que millorin els serveis públics i redueixin els efectes de la insularitat.

Fomenta polítiques d’igualtat d’homes i dones per lluitar contra la violència de gènere i garanteix els drets del col·lectiu LGTBI per evitar situacions de discriminació i de violència per raó de l’orientació sexual.

Promou i organitza activitats socioculturals adreçades al col·lectiu de la gent gran.

Organitza els actes de celebració de la Diada de Mallorca, una tradició iniciada al segle XIII i que ininterrompudament ha anat commemorant la conquesta de Mallorca feta pel rei Jaume I el 31 de desembre de 1229.

Fomenta la participació ciutadana en les polítiques públiques desenvolupades pel Consell de Mallorca.

Regula i promou activitats alternatives de temps lliure i oci infantil i juvenil per evitar i prevenir els riscos associats i desenvolupa polítiques de joventut.

Coordina el desenvolupament del programa «Serra de Tramuntana patrimoni mundial».

Igualment li corresponen les matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre departament.

Composició

Conseller

  Antonio Francisco Fuster Zanoguera

Secretaria Tècnica de Presidència

  Maria Monserrat Bennàsar

Direcció Insular de Coordinació

  Sandra Morell Cuart

Direcció Insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals

  Maria Elena Jaume Sastre

Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació

  Josep Cerdà Roscar

Direcció Insular de Comunicació

  Ángela García Vidal

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

  Hermosinda Isabel Mariño Pocoví

Direcció Insular de Joventut i Participació

  Carmen Ripoll Torres

Direcció Insular de Famílies

  Ana María Ferriol Font

Direcció Insular de Serra de Tramuntana

  Antonio Solivellas Estrany

Temes relacionats