Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El Consell de Mallorca, com a institució de govern, d'administració i de representació de Mallorca té un sistema d'informació territorial (SIT) que contribueix a millorar la gestió dels seus àmbits competencials.

Dins aquest marc d'actuació el projecte IDEMallorca pretén alinear els sistemes d'informació territorial de l'illa amb la directiva Europea (INSPIRE) i la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEE), per tal de promoure i difondre tota la informació territorial del nostre territori a Internet.

Aquest geoportal pretén difondre la informació geogràfica generada pel Consell de Mallorca a tota la ciutadania i a altres administracions de les Illes Balears. El web pretén ser un espai de difusió i de treball en xarxa, a més està obert a la col·laboració d'altres administracions i d'empreses del sector privat per contribuir en l'avanç dels Sistemes d'Informació Territorials de Mallorca.

IDEmallorca té la direcció tecnològica del Servei d'Informàtica del Consell de Mallorca i compta amb la participació dels diferents departaments de la institució per a la creació i manteniment d'aquests serveis.

Una IDE es pot definir com un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards i recursos humans necessaris per a adquirir, processar, emmagatzemar, distribuir i millorar la utilització de la informació geogràfica.

La IDE ha de ser vista com un procés i no com una «cosa», pel que ha de contemplar els recursos humans, financers i tecnològics adients per a donar el suport necessari, tant durant el termini de posada en marxa del projecte com per tal de donar continuïtat als serveis que han de considerar-se des d'una voluntat i necessitat de permanència.

La IDE té 4 components fonamentals:

  • Dades.
  • Metadades. Són els descriptors de les dades.
  • Serveis. Són les funcionalitats accessibles mitjançant un navegador que una IDE ofereix a la persona usuària per aplicar sobre les dades geogràfiques.
  • Aspectes organitzatius. Inclou el personal humà, una estructura organitzativa i de repartiment del treball, estàndards i normes que fan que els sistemes puguin interoperar, lleis, regles i acords entre els productors de dades geogràfiques.

Els organismes d’estandarització més importants són l'OGC (Open Geospatial Consortium) i l'ISO (Organització Internacional d’Estandarització).

La Infraestructura de Dades Espacials del Consell de Mallorca (IDEmallorca) té com a objectiu general integrar a través d'Internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic que es produeixen al Consell de Mallorca, facilitant a tots els usuaris i usuàries potencials la localització, identificació, selecció i accés a aquests recursos, a través d'un geoportal.

Es tracta per tant de fer possible que la informació geogràfica que es produeix en el Consell de Mallorca sigui accessible a les persones usuàries, siguin personal del Consell, dels ajuntaments o ciutadania en general.

Visors de mapes

— 4 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 4 de 10 resultats.

Visors de mapes per a dispositius mòbils

Documents relacionats