Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Què son les polítiques d'Igualtat?

Les polítiques d’igualtat entre dones i homes consisteixen en la posada en marxa de mesures compensatòries tendents a eliminar aquelles discriminacions per raó de sexe que limiten a dones i homes l’oportunitat d’accedir i desenvolupar-se en igualtat en qualsevol àmbit: polític, social, laboral, econòmic, cultural, afectiu, educatiu, etc.

Aquestes polítiques es concreten en les següents línies estratègiques:

  • Aplicar la transversalització de la perspectiva de gènere en les actuacions del Consell de Mallorca.
  • Promocionar la igualtat i la no discriminació per sexe
  • Lluita i prevenció contra les violències masclistes i de gènere.
  • Fomentar els usos dels temps basats en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
  • Potenciar l’apoderament col·lectiu i la participació social de les dones.
  • Visibilitzar la diversitat sexual i la identitat de gènere a Mallorca.
  • Creació de coneixement sobre la realitat de les dones a Mallorca amb perspectiva de gènere.

Documents relacionats